Meget tyder på at stærke kræfter ønsker, at projektet skal presses igennem så hurtigt som muligt

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en finanslovsaftale for 2019. 

Parterne er enige om en infrastrukturplan med fokus på motorveje. En af disse motorveje ønsker man bliver motorvejsbroen gennem Røsnæs og videre over Samsø. Man kan jo - som borgmester Martin Damm tidligere har gjort - indvende at det bare er "streger på et kort" - og at det ikke er sikkert at denne forbindelse bliver over Røsnæs. Men alle beregninger hidtil fokuserer på Røsnæs, så det er vel ikke helt grebet ud af den blå luft?

Hvad der er yderligere bekymrende er at forundersøgelsen tilsyneladende allerede er på tegnebrættet endnu inden screeningsanalysen er færdiggjort. Det tyder på at man ønsker at haste projektet igennem uanset hvad analysen måtte vise. Ministeren har tidligere udtalt at man ville sætte forundersøgelsen i gang "hvis hvis screeningen altså viser, at det giver mening at arbejde videre med projektet". Øjensynligt har man ikke ønsket at vente for at se, hvad screeningsanalysen vitterligt viste.

Foreningen Nej til motorvej på Røsnæs har søgt agtindsigt for at få afdækket, hvad der ligger til grund for at ministeren har hastet forundersøgelsen igennem. Vi forventer svar i løbet af februar 2019.

... det er en finanslovsaftale, som jeg er godt tilfreds med. Særligt er jeg glad for, at vi kan sætte gang i en forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat.